Fertiliteit en vruchtbaarheid

Veel vrouwen willen weten hoe zij zich op een gezonde zwangerschap kunnen voorbereiden. Het is belangrijk om niet alleen de zwangere vrouw te behandelen, maar ook om te voorkomen dat de toekomstige moeder en/of kind een chronische aandoening ontwikkelt. Er zijn veel factoren die een rol spelen om een gezonde zwangerschap te bevorderen.

Een gezond lichaam levert vaker een gezonde zwangerschap op en dus een goede start voor moeder en kind! Vitamines en Mineralen zijn essentieel voor een zwangere vrouw. Iedereen weet dat Foliumzuur noodzakelijk is, maar ook vitamine B6 en B12 zijn net zo belangrijk in de DNA synthese. Welke vorm van Magnesium kan een zwangere vrouw gebruiken zonder dat er diarree ontstaat? Vitamine D3 is van belang voor een zwangere vrouw, maar wat doet vitamine D3 precies? Welke invloed heeft een goede darmflora op moeder en kind? Daarnaast zijn een aantal zwangerschapskwaaltjes op een natuurlijke manier goed te behandelen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld blaasontsteking, nachtelijke spierkramp, bekkeninstabiliteit, obstipatie, misselijkheid, striae en aambeien.

Van iedere vrouw die zwanger wil worden is het van belang te weten hoe haar algemene gezondheid is. Daarnaast speelt de leeftijd een rol. Het aantal beschikbare follikels neemt namelijk drastisch af naarmate je ouder wordt. Als je 18 bent heb je nog zo’n 450.000 follikels maar op je 37e zijn dit er nog slechts 25.000. Ook de lengte van je cyclus speelt een rol. Een cyclusduur tussen de 21 en 35 dagen wordt gezien als ‘normaal’ . Bij te korte cyclus rijpen de eicellen niet genoeg en bij een te lange cyclus is er vaak geen echte eisprong. Het is ook van belang om de voedingsgewoontes in kaart te brengen. Hoe wordt het eten verdragen en zijn er voedselallergieën? Ook dient het medicijngebruik in kaart gebracht te worden omdat sommige medicijnen een effect hebben op de vruchtbaarheid, dit geldt voor beide partners.

Welke vitamines, mineralen of andere waarden zijn in jouw geval handig om te laten testen? In een consult krijg je hier antwoord op. Voorafgaand aan dit consult vul je een uitgebreide intake in.

De eerste gaat over vruchtbaarheid en jouw gezondheid. Hiermee brengen we je hormoonbalans, slaappatroon, leverfunctie, darmwerking, eetpatroon en eventuele vitamine-en mineralen tekorten in kaart

De tweede intake brengen wij jouw neurotransmitterprofiel in kaart. Hiermee weten we hoe je omgaat met stress en wat we moeten inzetten om meer rust in je systeem te brengen.

Deze intakes stuur je voor het consult retour. Ik ga dan kijken welke gezondheidstesten nuttig voor jou zijn. Het kan ook zijn dat je partner mee wordt getest. Vruchtbaarheid heeft namelijk niet alleen met de vrouw te maken, maar ook met de man.

Voor de man zijn er drie factoren die een rol spelen om de kwaliteit van het sperma te bepalen.

  1. De hoeveelheid zaadcellen in het sperma dient voldoende te zijn. Bij iedere zaadlozing komen normaal tussen de 100 en 200 miljoen vrij wanneer dit aantal lager is spreekt men van oligozoöspermie (weinig zaadcellen).
  2. Wanneer de zaadcellen onvoldoende beweeglijk zijn, kunnen zij niet bij de te bevruchten eicel komen en vindt er geen bevruchting plaats.
  3. De zaadcellen dienen de juiste vorm te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het sperma de laatste jaren naar beneden gaat. Er zijn een aantal oorzaken te noemen zoals bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, lager testosterongehalte door bijvoorbeeld overgewicht, stress, het gebruik van medicijnen, maar ook een tekort aan vitamine C kan voor een verminderde vruchtbaarheid zorgen. Een andere belangrijke factor is het werken met gevaarlijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, chemische of radioactieve stoffen.

Het zwanger worden consult kan zowel online als op locatie worden ingepland. Voor verdere informatie kun je hier contact opnemen. Voor meer informatie over intake en behandeling vind je hier.